پیش دبستان و دبستان پسرانه راه نور

این جا ،راه نور است.جایی که خوشی ها و غم هایش از جنس شماست.

این جا،جایی است که عهد بستیم به خدمت.

اگر 25 سال است که هر زمان ،از روز گذشته بهتر می شود به خاطر نگاهیست که وصل معبود است.اگر راه نور، نوری می تاباند بر راه پیش رویمان به خاطر عهدی است که وفای آن دغدغه ی زندگیمان شده است.

پروردگارا لحظه ای نگاه از ما برنگیر و یاریمان کن که تا آخرین نفس پایبند باشیم به عهد مقدس که با تو و در حضور تو بستیم.

پدران و مادران گرامی مطمئن باشید که ما دست در دست هم مصمم هستیم تا با همراهی شما فرزندنتان را به راه نور هدایت نماییم.

ادامه ...
پیش دبستان و دبستان پسرانه راه نور

اخبار

مقالات

برای ایجاد مقاله جدید، در بخش مدیریت ، از قسمت عمومی ، "مقاله" را انتخاب کنید.   محتوای اصلی مقاله در این قسمت نوشته می شود

بیشتر